Zamówienia publiczne

Projekt nr WND-RPLD.02.03.01-10-0141/17-00 "Uruchomienie linii produkcyjnej do innowacyjnego preparatu BIO - TOP" współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Nazwa Beneficjenta: "MICHOR" K. Michalski, S. Stefaniak Spółka Jawna, ul. Sklęczkowska 18, 99 - 300 Kutno Całkowita wartość Projektu: 7 207 674,54 zł Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego : 3 222 943,90 zł
Informacja o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane    

Informacja o udzieleniu zamówienia - urządzenia    

 

Data dodania: 27.12.2017