ROZCIEŃCZALNIK BENZYNOWY

ROZCIEŃCZALNIK BENZYNOWY

Rozcieńczalnik na bazie benzyny ekstrakcyjnej do lakierów olejnych, ftalowych, asfaltowych, do odtłuszczania, rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, do czyszczenia części, narzędzi i zabrudzonych elementów.