Usługi dodatkowe dla Przemysłu Spożywczego, Chemicznego, Petrochemicznego i Farmacji

Usługi dodatkowe dla Przemysłu Spożywczego, Chemicznego, Petrochemicznego i  Farmacji:
Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych  (standaryzowanych i badawczo-rozwojowych)

 

 

 

 

1.Miareczkowanie(*): 
⦁    alkacymetryczne
⦁    potencjometryczne 
⦁    strąceniowe 
2.Redoksymetria i kompleksometria 
3.Oznaczanie wody metodą KF (z obróbką termiczną do 250°C)
4.Oznaczanie pH w próbkach „trudnych”            

(*)  - oznaczanie chlorków, bromków, jodków i siarczanów, merkaptanów (tioalkoholi) i cyjanków
       - oznaczanie surfaktantów i śladów metali
       - oznaczanie tlenu w oparciu o metodę Winklera
       - oznaczanie nadtlenku wodoru

Wsparcie aplikacyjne i usługowe: Tel.: 501 615 591