Michor - Producent rozpuszczalników i rozcieńczalników - rozcieńczalniki do farb

Jako producent nowoczesnych środków chemicznych o szerokim zastosowaniu staramy się, aby nasze produkty odpowiadały najwyższym światowym standardom. Potwierdzeniem jakości wytwarzanych rozpuszczalników i rozcieńczalników jest obecność własnego laboratorium oraz doświadczonego personelu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą środków tego typu.

Rozpuszczalniki i ich zastosowanie

Rozpuszczalniki to substancje rozpuszczające środki innego rodzaju. Te roztwory chemiczne używane są między innymi podczas produkcji farb czy lakierów i powodują, że końcowe produkty stają się wygodne w zastosowaniu w praktyce. Bez dodatku rozpuszczalnika gotowa farba bardziej przypominałaby konsystencją pastę albo gęstą gumę, dlatego dla wygody zastosowania już na etapie wytwarzania producent dodaje do substancji stałej rozpuszczalnik. Podczas naniesienia farby czy lakieru na powierzchnie odbywa się dyfuzja rozpuszczalnika, w której następstwie dana substancja z czasem odparowuje, nie powodując utraty oryginalnej struktury czy koloru farby. Rozpuszczalniki wchodzą w reakcję z niektórymi elementami oraz mogą powodować degradację struktury niektórych związków chemicznych, dlatego są często wykorzystywane również podczas czyszczenia różnorodnych powierzchni.

Rozcieńczalniki — praktyka użycia

Rozcieńczalniki służą do rozcieńczania substancji w celu uzyskania mniejszego stopnia jej lepkości. Z ich pomocą można na przykład uzyskać pożądaną konsystencję farby do przeprowadzenia malowania. Z tego względu rozcieńczalniki są preparatami, które producent przeznacza do użycia z konkretnymi typami spoiw. Niezastosowanie się do jego zaleceń może skutkować wejściem danej substancji w reakcję z różnymi komponentami bazy lub dodatków w produkcie, w wyniku czego nastąpi utrata kluczowych właściwości fizycznych końcowej substancji. Ważne jest, aby używać zalecanych przez producenta płynów do konkretnych rodzajów spoiw, ponieważ tylko w tym wypadku uzyskuje się odpowiedni efekt wizualny powierzchni oraz optymalne tempo jej wysychania.

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki — specyfika ich właściwości

Ze względu na swoje właściwości rozpuszczalniki mogą być stosowane do mycia i odtłuszczania powierzchni. Substancje tego typu, mogące całkowicie rozpuścić dowolny środek błonotwórczy, powinny wykazywać szereg właściwości takich, jak: wysoki wskaźnik łączenia fizycznego z zalecaną substancją, odpowiednio szybki proces parowania, brak współdziałania z wodą oraz odpowiedni skład, uniemożliwiający wejście w reakcję chemiczną z konkretną cieczą. Rozcieńczalniki natomiast wpływają na reologię danego preparatu, powodując jedynie zmniejszenie jego lepkości. Substancje tego rodzaju pełnią jednocześnie rolę plastyfikatorów, zwiększających plastyczność utwardzonych spoiw.

Michor Sp. J. K. Michalski, S. Stefaniak — producent profesjonalnych środków chemicznych

Od ponad dwóch dekad nasza firma produkuje środki chemiczne dla przemysłu, a własne laboratorium umożliwia nam ciągłe udoskonalenie i urozmaicenie oferty. Wytwarzamy wysokiej jakości rozcieńczalniki do farb olejnych, akrylowych, lakierów i farb alkidowych oraz bitumicznych, a także do farb poliwinylowych i chlorokauczukowych, które są ściśle przystosowane do pracy z danym spoiwem. Posiadamy także rozcieńczalniki uniwersalne, przystosowane do pracy z różnorodnym spoiwem, tworzone na bazie specjalnych związków organicznych. W naszej ofercie znajduje się również wybór rozpuszczalników do usuwania farb i lakierów z różnego rodzaju powierzchni, jak również do mycia, odtłuszczania oraz konserwacji elementów i urządzeń przemysłowych, a także do stosowania w pralniach chemicznych.

Obszary zastosowania rozpuszczalników i rozcieńczalników są bardzo różnorodne. Podczas wykonywania prac budowlanych, naprawczych czy konserwacyjnych nieuchronnie ma się do czynienia z pracą z rozpuszczalnikami, czy rozcieńczalnikami do lakierów, emalii lub różnego rodzaju farb. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.