ROZCIEŃCZALNIK ORGANICZNY B

ROZCIEŃCZALNIK ORGANICZNY B

Specjalistyczny produkt na bazie rozpuszczalników organicznych wykorzystywany w przemyśle gazowym i naftowym do likwidacji oszronienia.