ROZCIEŃCZALNIK DO FARB REAKTYWNYCH

ROZCIEŃCZALNIK DO FARB REAKTYWNYCH

Specjalistyczny produkt przeznaczony do rozcieńczania farb reaktywnych, wyrobów nitrocelulozowych do lepkości roboczych. Może być stosowany jako zmywacz do lakierów oraz do czyszczenia narządzi i elementów zabrudzonych podczas malowania.