ROZCIEŃCZALNIK ORGANICZNY

ROZCIEŃCZALNIK ORGANICZNY

Specjalistyczny produkt na bazie rozpuszczalników organicznych wykorzystywany w przemyśle gazowym i naftowym do likwidacji oszronienia.