SZKŁO WODNE

SZKŁO WODNE

Wodny roztwór krzemianów sodu mający zastosowanie przy produkcji środków czystości, materiałów ogniotrwałych. Używane w budownictwie jako dodatek uszczelniający do zapraw budowlanych, w hutnictwie i odlewnictwie do sporządzania mas formierskich, w przemyśle papierniczym do klejenia i wybielania wyrobów, jak również do impregnacji drewna, tkanin, ceramiki.