ROZCIEŃCZALNIK LAKOWY S

ROZCIEŃCZALNIK LAKOWY S

Produkt stosowany do rozcieńczania farb, lakierów i innych wyrobów ftalowych i olejnych, bitumicznych i pokostów. Używany również do mycia narzędzi zabrudzonych po malowaniu i klejeniu.