ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACJI FIRMY MICHOR SP J. POPRZEZ INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ B+R

Projekt nr WND-RPLD.01.02.01-10-0034/18-00

"Rozwój potencjału innowacji firmy MICHOR Sp. j. poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R"

współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Nazwa Beneficjenta: "MICHOR" K. Michalski, S. Stefaniak Spółka Jawna, ul. Sklęczkowska 18, 99 - 300 Kutno

Całkowita wartość Projektu: 3 010 917,00 zł

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego : 1 346 345,00 zł

 

 

Krótki opis projektu:

Projektowana praca badawczo – rozwojowa ma na celu opracowanie suplementu diety dostarczającego łatwo przyswajalnego organizmowi boru, magnezu oraz wapnia, o innowacyjnym składzie jakościowo-ilościowym oraz specyficznej formie dostępności farmakologicznej (kapsułki lub tabletki o kontrolowanym wydłużonym uwalnianiu substancji aktywnych). Intencją przedstawionych badań analityczno-technologicznych jest zapewnienie na rynku polskim produktu, który jest dostępny w obecnie oferowanych suplementach diety w proponowanej postaci dawkowania oraz projektowanym składzie jakościowym. Dane uzyskane podczas planowanych badań składu jak i badań fizyko-chemicznych produktu gotowego będą również stanowić cenną i wiarygodną bazę do dalszych, potencjalnych badań farmakokinetycznych, klinicznych i farmakologicznych, prowadzonych przez certyfikowane instytucje badawcze oraz koncerny farmaceutyczne. Finalnym efektem może być uruchomienie komercyjnej produkcji preparatu jak i też ściśle farmaceutycznej wersji proponowanego produktu. Badania prowadzone przez amerykańskie placówki badawczo – rozwojowe są już mocno zaawansowane w zakresie farmakologicznej biologicznej użyteczności boru organicznego oraz potencjału jego preparatów w dziedzinach:

- przemysł spożywczy – suplementacja niedoborów magnezu, boru i wapnia – zapewnienie największego stopnia przyswajalności,

- farmacja i medycyna – prewencja oraz wspomaganie w terapiach nowotworowych,

- genetyka – wpływ organicznych związków boru na działanie mechanizmów auto-eliminacji komórek o uszkodzonym DNA,

- przemysł kosmetyczny – zapewnienie właściwego składu biochemicznego i stanu biologicznego skóry, włosów i paznokci.