ALKOHOL IZOBUTYLOWY

ALKOHOL IZOBUTYLOWY

Wysokiej jakości organiczny związek chemiczny, przezroczysta ciecz o charakterystycznym zapachu. Stosowany jest jako: rozpuszczalnik (przemysł tekstylny oraz farb i lakierów), czynnik ekstrahujący w produkcji leków, składnik mieszanin antyoblodzeniowych oraz dodatków antykorozyjnych.