METANOL

METANOL

Alkohol będący bezbarwną cieczą, mający szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik, paliwo lub dodatek do benzyny, produkt pośredni, odczynnik laboratoryjny. Wykorzystywany w farmaceutyce, przemyśle barwników, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, w produkcji materiałów wybuchowych, estrów metylowych, formaldehydu, kwasu mrówkowego, MTBE. Metanol ma również zastosowanie przy odwiertach na polach naftowych oraz wchodzi w skład płynów czyszczących i środków do usuwania oblodzeń.