METYLOETYLOKETON

METYLOETYLOKETON

Keton etylowo-metylowy jest bezbarwną, lotną cieczą o ostrym, drażniącym zapachu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.

Wykorzystywany jest jako rozpuszczalnik w wielu procesach związanych z syntetycznymi żywicami, skórami i gumami oraz z powłokami winylowymi, nitrocelulozowymi i akrylowymi. Znajduje zastosowanie w wytwarzaniu smarów, lakierów, klejów, farmaceutyków, środków czyszczących i preparatów do usuwania farb i lakierów. Obecny jest w niewielkich ilościach w niektórych kosmetykach i produktach spożywczych jako środek zapachowy i smakowy. Ponadto ma zastosowanie w przemyśle budowlanym przy produkcji cementów oraz w rolnictwie jako składnik agrochemikaliów.