URUCHOMIENIE LINII PRODUKCYJNEJ DO INNOWACYJNEGO PREPARATU BIO-TOP

Projekt nr WND-RPLD.02.03.01-10-0141/17-00

"Uruchomienie linii produkcyjnej do innowacyjnego preparatu BIO - TOP"

współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Nazwa Beneficjenta: "MICHOR" K. Michalski, S. Stefaniak Spółka Jawna, ul. Sklęczkowska 18, 99 - 300 Kutno

Całkowita wartość Projektu: 7 207 674,54 zł

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego : 3 222 943,90 zł

 

 

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest uruchomienie produkcji seryjnej wyniku własnych prac B+R – innowacyjnego, ekologicznego preparatu do usuwania różnorodnych powłok, w tym farb proszkowych, który doskonale sprawdzi się zarówno w przemyśle, jak i w przypadku indywidualnych zastosowań. Innowacyjne połączenie alkoholu benzynowego z etanolem potasu spełniło wszystkie oczekiwania, jakie były stawiane rozpuszczalnikowi. Jest on wytwarzany z dostępnych składników, przez co jego skład chemiczny jest powtarzalny. Nie wpływa na proces korozji, gdyż tak znikoma zawartość wody nie powoduje korozji materiałów. Sam preparat jest łatwo biodegradowalny, ekologiczny i przeznaczony do wielokrotnego używania, gdyż nie wchodzi w bezpośrednią reakcję z farbą a jedynie osłabia wiązania między nią a pokrywaną powierzchnią.

Środkami do osiągnięcia celu projektu są:

 1. Budowa ciągu budynków produkcyjnych i posadowienie podziemnych zbiorników:

 1. Roboty budowlane.

 2. Roboty elektryczne.

 3. Wykonanie kotłowni

 4. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

 5. Roboty związane z posadowieniem podziemnego dwupłaszczowego zbiornika poziemnego – dwie sztuki

 6. Zabezpieczenie powłoki wewnętrznej zbiorników – dwie sztuki

 1. Zakup środków trwałych:

 1. Ramię nalewcze do produktu.

 2. Układ pomiarowy, przepływomierz i układ legalizacji.

 3. Linia rozlewnicza do konfekcji produktu w opakowania (kanistry 2-5 litrów).

 4. Linia rozlewnicza do konfekcji produktu w opakowania (butelki 0,2 – 1 litra).

 5. Sprężarka wraz z instalacją powietrza.

 6. Owijarka.

 7. Etykieciarka do linii rozlewniczej do kanistrów.

 8. Etykieciarka do linii rozlewniczej do butelek.

 9. Taśmociągi.

 10. Urządzenie do pakowania produktu w kartony zbiorcze.

 11. Waga czteroczujnikowa – trzy sztuki.

 12. Wózek widłowy.

 13. Zestaw do przelewania produktu z paletopojemnikach.

 14. Zestaw pompowy do rozładunku cystern – 2 sztuki.

 15. Linia rozlewnicza objętościowa do konfekcji produktu w opakowania metalowe o poj. 1-25 l

 16. Wykonanie rozdzielni sterowni.